Artezyen su kuyusu, içerdiği su yüksekliğinin yeraltındaki su katmanının en üst seviyesinden yüksek olan sınırlandırılmış su katmanı olarak nitelendirilen su katmanını delerek yüzeye çıkmasında elde edilen kuyu suyudur.

Artezyen su kuyusu yüksek basınçlı su içerir. Bu kuyu adını Fransa'da 1126 yılında ilk açılan kuyu "Artois" Avrupa bölgesinden alır. Kuyu açılarak suya ulaşıldığında yüksek basınç etkisiyle su fışkırır. Daha sonra suyun toprak seviyesi hizasında akışı devam edebilir. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada toplanan suların sondaj yapılarak yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşur. Açılan artezyen su kuyusu çıkan su basıncın etkisiyle üst yüzeye fışkırır. Şahin Sondaj, artezyen su kuyusu işini Türkiye'de ilk yapan firmalar arasında yer almaktadır.