Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda ilk olarak sondaj yapılacak bölgenin zemin yapısı ve gerekli saha araştırmaları yapılır. Sondaj yapımına en uygun yer tespit edildikten sonra zemin yapısına göre doğru sondaj tekniğinin belirlenmesi uzun ömürlü ve verimli bir sondaja sahip olmanızı sağlayacaktır. Sondaj yapılacak bölgenin zemin yapısına göre hava sirkülasyonlu ve/veya çamur sirkülasyonlu sondaj teknikleri ile sondaj çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

 

Delgi tamamlandıktan sonra sondaj tabanına kadar indirilecek muhafaza boruları kuyuya yerleştirilir. Uygulanacak sondaj tekniği çamur sirkülasyonlu ise kuyu cidarı yıkanmış özel sondaj çakılı ile doldurulur ve kuyu kompresör yardımıyla temizlenir. Hava sirkülasyonlu sondajlarda yüksek basınçlı kompresör yardımıyla delgi yapıldığı için zemin yapısı müsait ise sadece muhafaza borularının indirilmesi yeterli olacaktır. Gerekli görülürse çakıllama da yapılabilir.

 

Yapımı tamamlanan sondaj çalışmasının ardından yeraltında bulunan su rezervinin yeryüzüne çıkarılması için kuyuya indirilecek bir dalgıç pompa ve gerekli tamamlayıcı ekipmanlar tedarik edilir. Sondaj yapımı en önemli faktör doğru pompa seçimidir. Su kuyusunun en verimli şekilde çalışmasını iyi seçilmiş pompa sağlamaktadır.