Sondaj bakım, sondajı tamamlanmış kuyudan (eski kuyu) motopomp çıkartılarak arıza, bakım ve testleri, ardından kuyunun temizlik ve geliştirme işlemleri yapılarak kuyunun ilk günkü gibi verimli çalışmasını sağlamaktır. Yaygın olarak kuyu geliştirmesi için basınçlı hava kullanılır.

Hava ile geliştirme uygun geliştirme takımı ile yapılır. Teçhiz borusunun kolon borusu gibi kullanılarak kuyuya sadece hava borusu indirilmesine açık inkişaf, kolon borusu ve hava borusunun beraber indirilmesine kapalı inkişaf diyoruz. Her iki durumda da inkişaf takımının su içerisinde kalan kısmının toplam takım uzunluğuna oranı %60 olmalıdır. Bu durumda randıman alınabilir.
Sondaj bakım, geliştirme işlemi uygun kompresör ile ve kuyudan temiz su alınıncaya kadar devam eder.Gerekirse sondaj köpüğü takviye edilerek kuyu iyice temizlenir. Geliştirme işlemi derinkuyu pompaları ile aşırı pompaj yapılarak da olabilir. Bu yöntem ancak statik su seviyesinin kuyu tabanına yakın olduğu ve havalı inkişafın netice vermediği durumlarda uygulanmalıdır.

Anlatılanların dışında, özellikle kireçtaşı gibi formasyonlarda asit, patlayıcı madde ve kimyasal yöntemlerle de Geliştirme işlemi yapılabilmektedir.