Dolaşımlı çamur sirkülasyonu derin kuyu sondajı, katotik koruma sondajı, ısıtma, soğutma enerji sondajı üzerine Trakya sondaj hizmeti veren Şahin Sondaj, kuyu ömrünün uzatılması, veriminin artırılması, kuyuların özel metotlarla inkişafı gibi çözümler üretmektedir. Trakya sondaj firmaları, Trakya su sondaj, derin kuyu açma, verimini artırma, temizliğini sağlama işlerini yapmaktadır.

Su sondajı çalışmasında kuyu açma, boru döşeme, içme suyunun projelendirilmesi aşamasında Trakya sondaj hizmeti vermekteyiz. Keson kuyu, derin kuyu açma, dikey, yatay sondaj işleriyle Trakya sondaj çalışması yapılmaktadır.

Trakya sondaj, yeraltından yeryüzüne açılan derin kuyuları kullanılabilir hale getirilmeyi kapsamaktadır. Rotari sondaj, darbeli sondaj, kızaklı sondaj, bindirilmiş sondaj, özel amaçlı sondaj, kombineli çalışan sondaj olmak üzere alanına göre Trakya sondaj çalışmaları yapılmaktadır.

Trakya sondaj projesi çalışma sahasının genişliği, yüksekliği, sertliği, yumuşaklığı, çıkıntılarına göre derin kuyu pompaları, santrifüj pompaları, dalgıç pompaları, pistonlu pompalar yerine göre Trakya sondaj çalışmasında kullanılmaktadır.