Su sondajı yapılırken dikkat edilecek en önemli husus; jeoloji, jeofizik, hidrojeolojik zemin etüd yaptırmaktır. Etüd sonucunda yapılan sonuçlara göre kuyu projesi çıkartılmalıdır. Yer altı değişik bir yapıya sahip olabilir.Çok yakın yerlerde su varken sizin kendi alanınızda su çıkmayabilir. Etüt yapılmadan açılan sondajlarda su bulunmayabilir.Bu işlemde çok ciddi bir iş kaybı ve boşa gitmiş bir yatırım olarak bize dönebilir. Bundan dolayı konu çok hassastır. Maksimum su veriminin elde edileceği kuyu lokasyonu jeolojik araştırmalar-jeofizik etüt ve hidrojeolojik çalışmalar sonucunda belirlenir. Su kuyusunun tasarımı yapılır ve kuyu projesi de buna göre hazırlanmaktadır.

Su sondaj lokasyonu doğru olarak belirlenmesi halinde, fazla kuyu açmak ve fazla su pompası kullanmak yerine, bir tane kuyu ve bir tane pompayla bu işi çözmüş oluruz.Bu şekilde elektrik ve kuyu işletme giderleri de azalmış olur. Su sondajı açılacak arazide zemin delinecek ve her 1 metrede numune alınacaktır. Bu numuneler incelenerek gerekli detaylar araştırılacak.Yer altında bulunan malzemenin suyun kirlenmesini sağlayacak tabakaların özellikleri tespit edilecek. Kirli suyun gireceği formasyonlar çimento sistemiyle ve kapalı borular yardımıyla tecrit edilecektir. Yapılan sondaj sonucunda borulama ve çimentolamadan sonra en son işlem kuyu yıkama işlemidir. Yıkama işlemi kuyudan temiz su gelinceye kadar devam edilecek.

ŞAHİN SONDAJ alanında uzman mühendisleri ile sizlere zemin etüdü hizmeti sunmaktadır.